START

Vårt helgkafé har stängt 

Vi öppnar igen under juni månad 2021

Välkommen tillbaka i vår!

Sillviks Vänner Trädet
Sillviks Vänner Träd-vår-höst-6616
Sillviks Vänner Träd-sensommar-7597
Sillviks Vänner Träd-höst-7625
Sillviks Vänner Träd - sommar

Trädet

Inbjuder till barnlek och att följa årstidernas växling.

Läs Sillviks historia

Denna krönika över Sillviks historia är resultatet av ett efterforskningsarbete som genomfördes under hösten 2019 

Den har sammanställts av Cilla Adlercreutz, Ulf Doeser, Inger Högström och Bo Wannefors, medlemmar i Föreningen Sillviks Vänner.

Läs mer HÄR

Bli aktiv medlem eller stöd oss

Föreningen Sillviks Vänner är en ideell förening och består idag av över 50 medlemmar.

Vi har ett gemensamt intresse, att lyfta och tillgängliggöra denna fantastiska plats samt skapa förutsättningar att bejaka kultur, tradition och gemenskap. Allt från att beskära äppelträd och syrén till att göra plats på trädstocken framför lägerelden - en personlig kreativitet med och för andra.

© Copyright 2021 FSV. All Rights Reserved