OM OSS

FÖRENINGEN SILLVIKS VÄNNER

Bakgrund

Föreningen Sillviks Vänner bildades 2017, verksamhetens syfte är att främja kultur och fritid på Sillvik i Botkyrka kommun. Grunden för detta ligger i våra medlemmars engagemang och skapande av bra förutsättningar för möten, aktiviteter och samarbeten med andra.

Fastigheten Sillvik har sedan 1927 används som föreningsgård och bedrivit allt från kollektiv verksamhet till personlig utveckling.

Hus och mark på Sillvik erbjuder unika möjligheter för diverse kulturell rekreation och har genom tiderna ansetts vara en plats som skänker både kraft och ro.

Syfte

Vi vill bevara, främja och utveckla kulturen på Sillvik - Att göra saker tillsammans skapar goda förutsättningar för kunskapsspridning samt möjligheten att bygga plattformar att verka över gränser så som ålder, kön och etnicitet. Varje individ ska ges en möjlighet att upptäcka och utveckla sig själv på egen hand eller tillsammans med andra.

Mål

Att bejaka, erbjuda och tillgängliggöra nutida kultur för människor regionalt, nationellt och internationellt under största delen av året.

Värdeord

Glädje, främjande och samverkan.

© Copyright 2020 FSV. All Rights Reserved