Priser och villkor

PRISER

SKOLOR

Dagshyra

  • Vardag mån - fre                                2500 kr
  • Helgdag fre - sön                               3500 kr

Övernattning

  • Vardag mån - fre, 1 dygn                    5000 kr

Efterföljande dygn                              4000 kr


  • Helgdag fre - sön, 1 dygn                   6000 kr

Efterföljande dygn                              5000 kr

ANNAN VERKSAMHET

VAD INGÅR VID HYRA AV SILLVIK

  • Utrymmen i huset som innefattas av uthyrningen är endast bottenvåningen.
  • Tillgång till bastu och kanoter sker vid överenskommelse.

VILKA TIDER FÖR TILLTRÄDE

Ändring av tid görs via överenskommelser

   Vid övernattning:

  • Från kl. 12:00 till kl. 12:00

 

   Vid daghyra:

  • Från kl. 08:00 till kl. 16:00

STÄDNING VID AVFLYTT

  • Checklista finns att ladda ner här och fylls i av ansvarig hyresgäst.

Checklista och förhållningsregler

KONTAKT

 

Adress: Sillvik, Norsborg 145 90 Botkyrka

E-post: info@sillviksvanner.se

Tel: 070-402 05 75

www.sillviksvanner.se

© Copyright 2019 FSV. All Rights Reserved